ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

15 มีนาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในนาม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นศ.สพ.วุฒิพงศ์ โตเจริญนิรัติศัย ว่าที่นายกสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 2 รางวัล ประกอบไปด้วย

  • รางวัลคณะที่มีนักศึกษาไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนมากเป็นอันดับ 2
  • รางวัลคณะที่มีนักศึกษาไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 เพิ่มขึ้นมากที่สุด อันดับ 2

เป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยมอบไว้ให้เพื่อยกย่อง และส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


15 มีนาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065