ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารงานและการจัดเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

16 มีนาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.สพ.ญ.กรรณิการณ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ รศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารงานและการจัดเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


16 มีนาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065