ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวแพทย์ ของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

21 มีนาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยสกุล ประธานคณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานและพัฒนาสหกิจศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวแพทย์ ของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพ และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 ต่อไป เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


21 มีนาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065