ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

6 มกราคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ สพ.ญ.วิจิตรา อนุกูล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ในโอกาสนี้ ยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาห้องปฏิบัติการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อรองรับสู่มาตรฐาน ISO และการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การทำวิจัย ร่วมถึงความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตวแพทย์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


6 มกราคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002