ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้คะแนนสูงสุดทางด้านสัตว์เล็กในปีการศึกษา 2565 และมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ VCL เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

23 มีนาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.ชุมพล จิตรกร ผู้อำนวยการสัตวแพทย์ และ น.สพ.พงษ์ระวี แสนปัญญา ผู้จัดการเขต จากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ในการเข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่ นศ.สพ.พิชชาพร การะเกษ นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้คะแนนสูงสุดทางด้านสัตว์เล็กในปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ทุน และมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ VCL สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในปีการศึกษา 2566 อีกจำนวน 1 ทุน รวมมูลค่า 20,000 บาท ก่อนเข้าหารือกับคณบดีในการวางแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ทั้งในด้านการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การฝึกสหกิจศึกษา และการประชุมวิชาการต่าง ๆ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


23 มีนาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002