ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ก่อนเข้าพิธีมอบปริญญาบัตรครั้งที่ 57

22 มกราคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับพิธีมอบปริญญาบัตรครั้งที่ 57

                ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับงานพิธีมอบปริญญาบัตรครั้งที่ 57 ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

facebook link

 


22 มกราคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065