ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Prof. Duncan Boughton จาก Faculty of Agriculture Economy, Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

25 กุมภาพันธ์ุ 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Duncan Boughton จาก Faculty of Agriculture Economy, Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการร่วมหารือเพื่อวางแนวทางการให้ทุนแก่สัตวแพทย์ชาวเมียนมาร์สำหรับเพิ่มพูนทักษะทางคลินิก ตลอดจนการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


25 กุมภาพันธ์ุ 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065