ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า) เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน “วันช้างไทย” ภายใต้หัวข้อ “ร่วมคิดใหม่ ก้าวทำไป เพื่อช้างไทย”

15 มีนาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

(อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า)

    เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน “วันช้างไทย” ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี จัดโดย มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย (Asian Elephant Foundation of Thailand) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ภายใต้หัวข้อ “ร่วมคิดใหม่ ก้าวทำไป เพื่อช้างไทย” โดยได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากร เสวนาในหัวข้อ สวัสดิภาพช้าง “ทำได้จริง หรืออิงต่างชาติ” และร่วมเวทีวิชาการในหัวข้อ คุมกำเนิดช้างด้วยวิธีผ่าตัดผ่านกล้อง และวัคซีนคุมกำเนิดช้าง ร่วมกับมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) กรุงเทพฯ

    โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันรำลึกและตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติไทย และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่ ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องกับช้างทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันหาทางช่วยเหลือดูแลช้างไทย  พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาการจัดการสวัสดิภาพของช้าง หรือบรรเทาปัญหาของช้างไทย ทั้งช้างเลี้ยงและช้างป่าของประเทศไทย


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


15 มีนาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065