ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่ 52) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 

24 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่ 52) สำหรับภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จาก 13 สถาบัน ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และบริการทางวิชาการสัตวแพทย์ของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ในฐานะของการเป็นสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ รักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ ออกไปรับใช้สังคมต่อไป เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


24 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065