ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ สำหรับเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

19 กรกฎาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “What is the road map to becoming a Professor ?” และ การบรรยายในหัวข้อ “A value – added task for university lecturer” พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงาน สำหรับเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังทั้งในรูปแบบ ONLINE และ รูปแบบ ONSITE ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่ในเมือง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


19 กรกฎาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065