ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมโครงการดูแลและจัดการม้าเบื้องต้น (Horse Care Project) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ และนักศึกษาการพยาบาลสัตว์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ คอกม้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 กรกฎาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชมรมขี่ม้า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการดูแลและจัดการม้าเบื้องต้น (Horse Care Project) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ และนักศึกษาการพยาบาลสัตว์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ คอกม้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมชาติของม้า การเข้าหาม้าอย่างถูกวิธี การปฏิบัติงานกับม้า การดูแลทำความสะอาดม้า และการบังคับจับจูง เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาตามหลัก CMU SMART STUDENTS ข้อที่ 3 Smart Character การมีบุคลิกภาพที่ดีและกล้าแสดงออก ดำเนินกิจกรรมโดยพี่ Staff ชมรมขี่ม้า ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.สพ.ญ.ศิริพร ขุมทรัพย์ ผศ.ดร.สพ.ญ.ศิริพร เพียรสุขมณี และ ผศ.ดร.สพ.ญ.ศศิธร พนโสภณกุล อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


24 กรกฎาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002