ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าหารือและวางแนวทางโครงการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในสัตว์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566

8 สิงหาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof.Dr. Tetsuya Furuya, Professor of Laboratory Veterinary Infectious Diseases, Cooperative Department of Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าหารือและวางแนวทางโครงการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในสัตว์ร่วมกัน พร้อมเยี่ยมชมห้องกายวิภาคศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


8 สิงหาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002