ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าสวัสดีปีใหม่ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 มกราคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม และ ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ในนามกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ พร้อมด้วย คุณธัญลักษณ์ ก๋ากาศ เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

facebook


12 มกราคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065