ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบล้านนา จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ (Novel CMU) เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

27 เมษายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบล้านนา จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อกล่าวขอขมาและขอพรจากผู้อาวุโสและอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานและดำเนินชีวิตเนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ (Novel CMU) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

โดยมีผู้อาวุโสและอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติร่วมพิธีดังนี้

  • ศ.กิตติคุณ น.สพ.พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.นิวัตน์ มณีกาญจน์ กรรมการอำนวยการประจำคณะฯ
  • อ.สพ.ญ.ทัศนีย์ ไหลมา ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ผศ.ดร.สพ.ญ.จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์ อดีตคณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • น.สพ.วิวัฒน์ ชุนรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ผศ.ดร.น.สพ.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
  • Prof.Dr. Gen Watanabe University of Agriculture and Technology, Tokyo, Japan
  • คุณอรุณี ชุติมา ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประมวลภาพกิจกรรมงานดำหัวคณะฯ ปี ๒๕๖๗ >>> https://cmu.to/siggT


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


27 เมษายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065