ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ อ.ปองวิทย์ สนเลม็ด ที่ปรึกษาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อหารือชี้แนะแนวทางการจัดเตรียมเอกสารในหมวดต่าง ๆ เพื่อรองรับการตรวจประเมินเพื่อการก้าวเข้าสู่สำนักงานสีเขียว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

25 พฤษภาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนคณะทำงานพัฒนาสำนักงานสีเขียว คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 6 หมวด ให้การต้อนรับ อ.ปองวิทย์ สนเลม็ด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อหารือชี้แนะแนวทางการจัดเตรียมเอกสารในหมวดต่าง ๆ เพื่อรองรับการตรวจประเมินเพื่อการก้าวเข้าสู่สำนักงานสีเขียว ให้แก่คณะทำงานพัฒนาสำนักงานสีเขียวฯ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


25 พฤษภาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065