ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรให้แก่อาจารย์ เพื่อพัฒนาการสื่อสาร ที่เป็นประโยชน์กับกับการสอน การทำงานกับผู้อื่น

10 มีนาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

โครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรให้แก่อาจารย์ เพื่อพัฒนาการสื่อสาร ที่เป็นประโยชน์กับกับการสอน การทำงานกับผู้อื่น 

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.30น. ณ ห้อง E408  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


10 มีนาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065