ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้อง B407 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป 

2 เมษายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ขอเชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้อง B210 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป 


2 เมษายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002