ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ Northern Regional Veterinary Healthcare and Learning Center (NOVEL CMU) วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคาร NOVEL

27 กรกฎาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ทุกท่าน

ร่วมพิธีทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ Northern Regional Veterinary Healthcare and Learning Center (NOVEL CMU)

ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคาร NOVEL คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแต่งกาย: โทนสีขาว

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖) คลิก >> https://cmu.to/KO9b3

 


27 กรกฎาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065