ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนสัตวแพทย์ที่สนใจ ร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้านโรคมะเร็งในสัตว์สำหรับสัตวแพทย์ ภายใต้โครงการเรื่อง 'The Quick Review in Animal Cancer: Right diagnosis to Real Practice' ระหว่างวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

25 กันยายน 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

เชิญชวนสัตวแพทย์ที่สนใจ ร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้านโรคมะเร็งในสัตว์สำหรับสัตวแพทย์ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 'The Quick Review in Animal Cancer: Right diagnosis to Real Practice'

จัดโดย ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Center of excellence for companion animal cancer คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
คลิกลงทะเบียน >> https://cmu.to/aqKZQ
กำหนดการ >> https://cmu.to/JLIcK
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8015 , 0 5394 8071


25 กันยายน 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065