ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสสำหรับน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม “1 Day Pre-Vet Workshop” มาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงทดลองลงมือปฏิบัติจริงในสายวิชาชีพสัตวแพทย์

3 พฤศจิกายน 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสสำหรับน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม “1 Day Pre-Vet Workshop” มาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงทดลองลงมือปฏิบัติจริงในสายวิชาชีพสัตวแพทย์

  • วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

  • ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เปิดรับลงทะเบียนสำหรับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 50 คน

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่  https://cmu.to/OV7Z4
อัตราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท ต่อคน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
tel : 053 948 009


3 พฤศจิกายน 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065