ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสัตวแพทย์เข้าร่วม 'โครงการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (ด้านสัตว์เล็ก) Internship Program รุ่นที่ 7'

1 กุมภาพันธ์ุ 2567


โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ประชาสัมพันธ์โครงการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสัตวแพทย์เข้าร่วม “โครงการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (ด้านสัตว์เล็ก) Internship Program รุ่นที่ 7” เพื่อให้สัตวแพทย์ได้พัฒนาทักษะความรู้ และประสบการณ์ทางด้านคลินิกสัตว์เล็ก จากการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับคณาจารย์และนายสัตวแพทย์ผู้มีความชำนาญการอย่างใกล้ชิด

รับจำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัคร 12 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567

  • สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://cmu.to/dQVnX  หรือ สอบถามเพิ่มเติม  0 5394 8114
  • ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ https://cmu.to/U7RWT


1 กุมภาพันธ์ุ 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065