ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ทุกท่าน ร่วมใช้ตราสัญลักษณ์ 30 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

2 กุมภาพันธ์ุ 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ขอเชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ทุกท่าน
ร่วมใช้ตราสัญลักษณ์ 30 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์


เนื่องในโอกาสครบรอบ “30 ปี สัตวแพทย์ มช. ร่วมใจ สร้างคุณค่าสู่สังคม”


สามารถดาวน์โหลดโลโก้ผ่าน QR code หรือ https://cmu.to/3Iuph
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 48028


2 กุมภาพันธ์ุ 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065