ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

21 กุมภาพันธ์ุ 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หัวข้อวิจัยเรื่อง " การตรวจระดับ Fecal Glucorticoid Metabolites (FGM) (ฮอร์โมนความเครียด) ในช้างป่า"
 

มีทุนการศึกษา
 

สนใจติดต่อได้ที่
รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ฉัตรโชติ ทิตาราม
โทรศัพท์ 063-1474999
chatchote.thitaram@cmu.ac.th


21 กุมภาพันธ์ุ 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065