ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

6 มิถุนายน 2567


สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗


ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ตั้งแต่เวลา ๑๐: ๐๐-๑๒: ๐๐ น.

ณ ลานกิจกรรม (อาคารบี) คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe6GdVfblK.../viewform

ภายในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗


6 มิถุนายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065