ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงในปางช้างเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ หรือผู้ดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพช้าง ประจำปางช้าง จำนวน 15 คน

22 กุมภาพันธ์ุ 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงในปางช้างเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

#กิจกรรมดีไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และสมาคมสหพันธ์ช้างไทย

เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ หรือผู้ดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพช้าง ประจำปางช้าง จำนวน 15 คน

เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา เยี่ยมชมการจัดการและการดูแลสวัสดิภาพช้าง (ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง มูลนิธิเพื่อนช้าง จ.ลำปาง และ ภัทรฟาร์ม อ.หางดง จ.เชียงใหม่) และกิจกรรรมการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการดูแลสวัสดิภาพช้าง ณ ปางช้างที่ตนสังกัด โดยผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาได้ทั้ง 2 วัน คือ วันที่ 6 และ 11 มีนาคม 2567 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถสมัครได้ที่

https://forms.gle/xeqcY1tZP3Sobi1i9

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 โดยประกาศรายชื่อผ่านหน้าเพจและโทรแจ้งผลใน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 082 193 4457, 053 948 097 หรือ ทางหน้าเพจ และ line official (@993obwej)


22 กุมภาพันธ์ุ 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065