ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจร่วมนำสุนัขเข้าร่วมโครงการทำหมันเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ ระหว่าง 4 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2566

24 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจร่วมนำสุนัขเข้าร่วมโครงการทำหมันเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ ระหว่าง 4 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2566

โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้.- 

  • สุนัข อายุ 1-8 ปี (ไม่จำกัดเพศ)
  • น้ำหนักตัว 10 - 20 กิโลกรัม (โดยประมาณ)
  • สุนัขต้องไม่อยู่ในระหว่างตั้งท้อง หรือ สงสัยว่ามีการผสมพันธุ์ในช่วง 1 – 2 เดือน
  • มีสุขภาพแข็งแรง มีผลตรวจเลือดในช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
  • มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนรวมโรค

รับสมัครจำนวนจำกัด 36 ตัว

ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร โดยสแกน QR code และกรอกรายละเอียด หรือคลิก https://cmu.to/HlSbl

.

โครงการทำหมันในครั้งนี้การวางยาสลบและผ่าตัดทำหมันโดยนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 จะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ หน่วยศัลยศาสตร์ คลินิกสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 83998 6691

 


24 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065