ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน - ผ่อดีดี สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ 

23 กุมภาพันธ์ุ 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

หลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน - ผ่อดีดี สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ 

.ลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของ อปท. ที่ต้องการใช้งานระบบ โดยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง ที่เปิดโอกาสให้เลือกช่วงเวลาได้ตลอดทั้งปี เพื่อให้เหมาะสมกับตารางงานของ อปท. 

 เลือกวันอบรมที่ท่านสะดวกได้เอง 

‍‍● ครั้งที่ 1 : วันที่ 21-22 มีนาคม 2567

● ครั้งที่ 2 : วันที่ 16-14 พฤษภาคม 2567

● ครั้งที่ 3 : วันที่ 20-21 มิถุนายน 2567

● ครั้งที่ 4 : วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567

● ครั้งที่ 5 : วันที่ 22-23 สิงหาคม 2567

● ครั้งที่ 6 : วันที่ 17-18 ตุลาคม 2567

● ครั้งที่ 7 : วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2567

 

ค่าลงทะเบียนเพียง 3,000 บาท/1 ท่าน

** รวมค่าอาหารว่าง/ค่าอาหารกลางวัน/ค่าเอกสาร **


สมัครและลงทะเบียน ได้ที่ http://www.cmonehealth.org/news/detail?id=350.

สถานที่อบรม: ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PODD Centre) โทร (0)53-948075,090-286-2572


23 กุมภาพันธ์ุ 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065