ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนร่วมงาน พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ร่างอุทิศสัตว์ทดลอง ประจำปี 2567 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ ลานหน้าห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์

8 มิถุนายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ขอเชิญชวนร่วมงาน
"พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ร่างอุทิศสัตว์ทดลอง ประจำปี 2567"


วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.30 น.
ณ ลานหน้าห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงทะเบียนร่วมงาน click  https://cmu.to/C3Iu0
ร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนการจัดงานได้ที่ เลขที่บัญชี 667-212002-0 ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.


8 มิถุนายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065