ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. 2567 - 2570

19 เมษายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

 

รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข 
 

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. 2567 - 2570
 

 


19 เมษายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065