ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญ บุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมปูเสื่อ ในวันที่ 14 มิถนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย E115

11 มิถุนายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมปูเสื่อ   ในวันศุกร์ที่ 14 มิถนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย E115


11 มิถุนายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065