ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชาว มช. ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส มช. วันที่ 26 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานสัก มช.

22 เมษายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานสัก ข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่า

กิจกรรมในวันงานจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 07.59 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม เวลา 09.00 น. จะมีการแข่งขันประกวดลาบ ณ บริเวณลานสัก สำหรับพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเริ่มขึ้น เวลา 14.00 น. ณ บริเวณลานสักข้างศาลาธรรม โดยขบวนดำหัวจากทุกส่วนงานจะเคลื่อนขบวนมาเข้าสู่บริเวณพิธี และจะมีการแสดงฟ้อนเล็บ การประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดขบวนดำหัว การประกวดการแต่งกายชุดพื้นเมือง และการประกวดลาบ

หลังจากมอบรางวัลแล้ว รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี ในฐานะประธานจัดงานจะกล่าวรายงานและขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบเครื่องไหว้ดำหัวแก่อดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส ในวันสำคัญนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตอธิการบดี (ผู้แทนคณาจารย์อาวุโส) กล่าวอวยพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวมหาวิทยาลัยร่มแดนช้าง จากนั้นผู้เข้าร่วมงานจะทยอยดำหัว ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นใต้ต้นสัก และรับประทานอาหารว่างที่แต่ละคณะนำมาจัดเลี้ยงร่วมกัน

ขอเชิญชาว มช.ทุกท่านร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 โดยพร้อมเพรียงกัน


22 เมษายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065