ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญรับฟังการเสวนา MUSEUM THAILAND TALK 2024 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. จัดโดย สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย มาร่วมแนะนำพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ

11 มิถุนายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ขอเชิญรับฟังการเสวนา MUSEUM THAILAND TALK 2024 ครั้งที่ 2
จัดโดย สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย มาร่วมแนะนำพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ

ตอน “พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” แนะนำพิพิธภัณฑ์โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นายสัตวแพทย์กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.

 ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า
นายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง  สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย


11 มิถุนายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065