ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับชมรายการที่นี่..สัตวแพทยสภา Ep.72 ตอน สัตวแพทย์ห้องแล็บ..นั้นแซ่บจริงๆ ทาง LIVE สด ผ่าน Facebook สัตวแพทยสภา ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20:00 - 21:00 น.

5 กุมภาพันธ์ุ 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมรับชมรายการที่นี่..สัตวแพทยสภา Ep.72 ตอน สัตวแพทย์ห้องแล็บ..นั้นแซ่บจริงๆ ทาง LIVE สด ผ่าน Facebook สัตวแพทยสภา ประเทศไทย

รายการที่นี่..สัตวแพทยสภา Ep.72 ตอน สัตวแพทย์ห้องแล็บ..นั้นแซ่บจริงๆ 

พบกับวิทยากร
1. น.สพ.กิตติกร บุญศรี 
(อว.สพ.พยาธิวิทยา)
สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์เวชศาสตร์ซันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. น.สพ.ฐปณัฐ สงคสุภา 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
กรมปศุสัตว์

3. สพ.ญ.ปิยะภรณ์ คำดี 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและวิชาการ
VET CENTRAL LAB ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

ดำเนินรายการโดย น.สพ.นวพูน จำปานิล
ผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
สัตวแพทยสภา

รายการที่นี่..สัตวแพทยสภา LIVE
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 20:00 - 21:00 น
LIVE ผ่าน Facebook สัตวแพทยสภา ประเทศไทย https://www.facebook.com/vetcouncil


5 กุมภาพันธ์ุ 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065