ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2567

11 มิถุนายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่
ขอเชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2567

ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง B402 (ภาคบรรยาย) และบริเวณลานด้านล่างห้องสมุด (ภาคปฏิบัติ)

ร่วมลงทะเบียน >> https://cmu.to/RegisterFirePractice2567
กำหนดการ >> https://cmu.to/ScheduleFirePractice2567

ดำเนินการโดย คณะกรรมการหมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย Green Office VM CMU
ร่วมขับเคลื่อนนโยบายคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


11 มิถุนายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065