ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ขอเชิญรับชม LIVE สด ผลกระทบของฝุ่น PM2.5 กับสัตว์เลี้ยง

13 มีนาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

รายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ขอเชิญรับชม LIVE สด  ผลกระทบของฝุ่น PM2.5 กับสัตว์เลี้ยง  ในตอน ไม่ใช่แค่คน !! ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน ส่งผลต่อสัตว์เลี้ยง ร่วมพูดคุยโดย  ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาวดี ไพรินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เวลา 14.00 น. ได้ที่นี่ คลิก


13 มีนาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002