ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้อง B 402

15 มีนาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้อง B 402

 


15 มีนาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065