งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง Modelling epidemic growth models for lumpy skin disease cases in Thailand using nationwide outbreak data, 2021-2022 ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Infectious Disease Modelling

14 มีนาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Modelling epidemic growth models for lumpy skin disease cases in Thailand using nationwide outbreak data, 2021-2022 ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Infectious Disease Modelling (Published : 20 February 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1, Top 2% สาขา Health Policy
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://doi.org/10.1016/j.idm.2023.02.004

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบการระบาดของโรคลัมปิสกินในประเทศไทย ในช่วง ปี คศ 2021-2022 ด้วยตัวแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการระบาด การพยากรณ์การระบาดของโรคด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์

 


14 มีนาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065