งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง First Stranding Event of a Common Minke Whale (Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804) Reported in the Gulf of Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Diversity (Published : 6 April 2023)

10 เมษายน 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง First Stranding Event of a Common Minke Whale (Balaenoptera acutorostrata Lac?p?de, 1804) Reported in the Gulf of Thailand Reported in the Gulf of Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Diversity (Published : 6 April 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.031
.
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://doi.org/10.3390/d15040532
.
งานวิจัย เรื่อง First Stranding Event of a Common Minke Whale (Balaenoptera acutorostrata Lac?p?de, 1804) Reported in the Gulf of Thailand Reported in the Gulf of Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุชนิดพันธุ์ของวาฬ จากซากเกยตื้น ณ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ วันที่ 5 กันยายน 2565 โดยใช้การเปรียบเทียบความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของกะโหลก ร่วมกับการวิเคราะห์ mitochondrial DNA control region (D-loop) พบว่าลักษณะของกะโหลกนี้มีความแตกต่างจากวาฬโอมูระ แต่คล้ายกับ “วาฬมิงค์” Common Minke Whale (Balaenoptera acutorostrata) จากทะเลเปซิฟิกตอนบน ซึ่งไม่เคยมีการรายงานในทะเลของประเทศไทยมาก่อน สอดคล้องกับผลจากการวิเคราะห์ mitochondrial DNA control region ที่พบว่ามีความเหมือนของลำดับพันธุกรรมของวาฬมิงค์อยู่ในระดับสูง มากถึง 98.84 % และถูกจำแนกอยู่ในกลุ่มของวาฬมิงค์จากทะเลเปซิฟิกตอนบนโดยการใช้ Bayesian phylogenetic tree ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จึงเป็นการยืนยันการพบวาฬมิงค์ในทะเลของประเทศไทยเป็นครั้งแรก


10 เมษายน 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065