งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง Comparative Susceptibility of Pathogenic Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Staphylococcus pseudintermedius to Empirical Cotrimazole for Canine Pyoderma ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Life (Published : 18 May 2023)

19 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Comparative Susceptibility of Pathogenic Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Staphylococcus pseudintermedius to Empirical Cotrimazole for Canine Pyoderma ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Life (Published : 18 May 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 2 Journal Impact factor 3.253

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2075-1729/13/5/1210

งานวิจัยเรื่อง Comparative Susceptibility of Pathogenic Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Staphylococcus pseudintermedius to Empirical Cotrimazole for Canine Pyoderma เป็นการศึกษา​เพื่อประเมินความไวของยาต้านจุลชีพ​ต่อเชื้อก่อโรคและแบคทีเรียดื้อยา​ อีกทั้งยังมี​การคำนวณหาขนาดของยาที่เหมาะสมสำหรับสุนัขที่มีภาวะ ผิวหนังอักเสบเป็นหนอง​ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา และเพื่อหาแนวทางการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบและสมเหตุสมผล​อีกด้วย


19 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065