งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Utilizing Liposomal Encapsulation Approach to Address Nephrotoxic Challenges of Colistimethate Sodium Through a Preclinical Study ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Pharmacology (Published : 22 November 2023)

22 พฤศจิกายน 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Utilizing Liposomal Encapsulation Approach to Address Nephrotoxic Challenges of Colistimethate Sodium Through a Preclinical Study ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Pharmacology (Published : 22 November 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 1 (Journal Impact factor 5.6), SJR Quartile 1, Scopus Quartile 1
.
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.frontiersin.org/.../fphar.2023.1282464/full
.
งานวิจัยเรื่อง Utilizing Liposomal Encapsulation Approach to Address Nephrotoxic Challenges of Colistimethate Sodium Through a Preclinical Study เป็นการพัฒนาระบบนำส่งยาในรูปแบบอนุภาคไลโปโซม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อลดความเป็นพิษต่อไตของยาโคลิสติน ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพที่พึ่งสุดท้าย (last resort of antimicrobials) ในการรักษาภาวะติดเชื้อรุนแรงหรือเชื้อแบคทีเรียดื้อยา โดยผลวิจัยนี้ สามารถนำไปใช้ต่อยอดสำหรับการศึกษาทางคลินิก อันจะนำไปสู่การลดฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยาและส่งเสริมประสิทธิผลของการรักษาโรคติดเชื้อทั้งในมนุษย์และสัตว์


22 พฤศจิกายน 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065