ทีมผู้บริหาร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าภาค
ผอ.
ผอ.รพส.
ผอ.ฝ่าย
ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU - All Rights Reserved
053-948002 , Fax.053-948065