ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเจ็บปวดจากโรค หรือความผิดปกติของกระดูก และข้อต่อในสัตว์เลี้ยง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 พฤษภาคม 2567


Postgraduate Education Center, VMCMU

The VMCMU Postgraduate Training Program: All about pain management in patients with bone and joint problems

โครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเจ็บปวดจากโรค หรือความผิดปกติของกระดูก และข้อต่อในสัตว์เลี้ยง 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยายโดยทีมวิทยากร ทั้งหมด 7 ท่าน
นำทีมโดย

 • ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ 
  หัวข้อ "Pathophysiology in osteoarthritis"
   
 • ผศ.ดร.สพ.ญ.กณวีร์ วาฤทธิ์
  หัวข้อ "Pain pathway and general concept in management"
   
 • สพ.ญ.ลัดดาวรรณ สมรูป 
  หัวข้อ "Pain control in patients with osteoarthritis"
   
 • สพ.ญ.ขัตติยา กุมเพ็ชร
  หัวข้อ "Perioperative pain management"
   
 • ผศ.ดร.น.สพ.อติกันต์ ทองทาบ
  หัวข้อ "Common musculoskeletal neoplasm in dogs and cats"
   
 • สพ.ญ.วรัญญา สิงห์เผือก
  หัวข้อ "Palliative pain management in patients with musculoskeletal neoplasm"
   
 • สพ.ญ.ศลิษา เลิศศรีมงคล
  หัวข้อ "Non-Pharmacological pain management"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-5394-8114


1 พฤษภาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065