ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวน ผู้ช่วย, ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การจับบังคับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเพื่อการปฏิบัติงานทางคลินิก วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 เมษายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า (Center of Elephant and Wildlife Health) ขอเชิญชวน
ผู้ช่วย, ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การจับบังคับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเพื่อการปฏิบัติงานทางคลินิก “Exotic Animal Restraint and Handling for Veterinary Clinical Practice”
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครแล้ว early bird ราคา  3,000 บาท จากราคาปกติ 4,000 บาท เมื่อท่านสมัครเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 5 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567 นี้ 

** นอกจากการจับบังคับเรายังมีเทคนิคการป้อนอาหาร ป้อนยา และหัตถการอื่นๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจกับผู้ปฏิบัติการ“
ด่วน รับจำนวนจำกัด...สำหรับภาคปฏิบัติ รับเพียง 30 ท่าน เท่านั้น

เฉพาะภาคบรรยาย (ไม่จำกัดจำนวน)
บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนเพียง 1,500 บาท และ นักเรียน/นักศึกษา 1,200 บาท
 **พิเศษ** ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน...จะได้รับใบประกาศนียบัตร 

สามารถสมัครได้โดยแสกน QR code ที่โปสเตอร์ หรือคลิ๊ก
https://forms.gle/fyKYi4xSA6JdBpjw6
รายละเอียดหัวข้ออบรมและกำหนดการจะอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน


5 เมษายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065