ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการกับ บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ในงานมหกรรมฉลองครบรอบ 29 ปี เครือเวทโปรดักส์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

16 มีนาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการกับ บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ในการส่งเสริม สนับสนุนการทดสอบและวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์ปศุสัตว์ ตลอดจนงานด้านการวิจัย และการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ในงาน "มหกรรมฉลองครบรอบ 29 ปี เครือเวทโปรดักส์" ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


16 มีนาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065