ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2567- พ.ศ. 2569 พร้อมวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

9 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี นำคณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสัมมนาผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2567- พ.ศ. 2569 พร้อมวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่ (Meliá Chiang Mai)


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


9 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065