ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้หัวข้อ การใช้การเปลี่ยนระดับฮอร์โมนในร่างกายสัตว์เป็นเครื่องมือในการประเมินและติดตามภาวะเครียด ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

14 กรกฎาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย Dr. Jannie Brown ผู้เชี่ยวชาญด้าน Endocrine and Reproductive Physiology จาก Smithsonian Conservation Biology Institute สหรัฐอเมริกา และ รศ.ดร.สพ.ญ.จารุวรรณ คนมี อาจารย์สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้หัวข้อ “การใช้การเปลี่ยนระดับฮอร์โมนในร่างกายสัตว์เป็นเครื่องมือในการประเมินและติดตามภาวะเครียด” ซึ่งมีความสำคัญต่อการดูแลสัตว์ป่าที่ถูกเลี้ยงในสถานีเพาะเลี้ยง โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และบุคลากร ร่วมรับฟังการบรรยายทั้งในรูปแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM conference และรูปแบบ Onsite ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


14 กรกฎาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002