ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

6 กันยายน 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ให้การต้อนรับ อาจารย์ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า นายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรก เพื่อเข้าสู่รอบพิจารณาเข้ารับรางวัลระดับชาติ (NATIONAL AWARD) ทางด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ประจำปี 2566 รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ และรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี ในประเด็นการมอบรางวัลฯ เรื่อง "พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : MUSEUM AND LEARNING CENTER & SDG17 " จัดโดย สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


6 กันยายน 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065