ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และคุณณรงค์ เทโพทอง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT North) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

25 มกราคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และคุณณรงค์ เทโพทอง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT North) พร้อมพูดคุยถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมถึงหารือแนวทางการสื่อสารข้อมูลและเรื่องราวเพื่อประโยชน์สู่สังคมและชุมชนต่อไป ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


25 มกราคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002