ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 'ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566' เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องบรรยาย E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 มีนาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.น.สพ.ธวัชชัย สิงห์หล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ และทีมหน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดงาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566” เพื่อเป็นโอกาสให้คณาจารย์ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 VET’82 ในโอกาสสำเร็จการศึกษา พร้อมจัดการบรรยายเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพ และการเป็นสมาชิกของสมาคมสัตวแพทย์ฯ โดยได้รับเกียรติจาก สัตวแพทยสภาและศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูลในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศงาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566” >> https://cmu.to/mnaN2


.ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


24 มีนาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065