ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.น.สพ.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เข้าพบ Prof. Dr. Chen-Si Lin, School of Veterinary Medicine, National Taiwan University เพื่อหารือเกี่ยวกับงานด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมเยือมเยือนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

29 มีนาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.น.สพ.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ Prof. Dr. Chen-Si Lin, School of Veterinary Medicine, National Taiwan University เพื่อหารือเกี่ยวกับงานด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมเยือมเยือนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ที่ได้รับทุนจากโครงการศึกษาวิจัยระยะสั้น International Internship Pilot Program National Science and technology Council ณ National Taiwan University ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2567


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


29 มีนาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002